شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
20:28:17
محققان از طریق پایش دسترسی به فایل‌ها در ویندوز، یک تغییر مسیر غیر امن با دسترسی بالا در یکی از سرویس‌های این نرم‌افزار کشف کرده‌اند. حمله‌کنندگان از طریق ترکیب این آسیب‌پذیری با تکنیک Symlink و امکانات ویندوز قادر به افزایش سطح دسترسی به system و اجرای کد هستند. مشخصه CVE-2019-13382 به این آسیب‌پذیری تخصیص داده شده. ✅ با توجه به اینکه پس از گزارش، این آسیب‌پذیری برطرف شده است در اولین فرصت نسبت به به‌روزرسانی اقدام کنید.