گارد اضطراری گارد اضطراری

 گارد اضطراری آزمایشگاه امنیت وایت لب
در صورتی که تحت حملات سایبری هستید می‌توانید با استفاده از سرویس "گارد اضطراری" در زمینه راهکارهای عبور از خطر و حمله، رفع ریسک ها و آسیب های وارده، نظارت امنیتی، مشاوره اقدامات حقوقی(فارنزیکی) و... از خدمات آزمایشگاه امنیت وایت لب بهره گیرید.
برای ثبت درخواست و بررسی متخصصین اطلاعات خود را تکمیل و ثبت کنید
عملکرد گارد اضطراری
امنیت اطلاعات به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در برابر فعالیت‌های غیرمجاز است. ‌فعالیت‌ها‌ی غیر مجاز عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداری، ضبط، تخریب یا تغییر اطلاعات.
حادثه امنیتی هرگونه عمل مخرب یا رخداد مشکوک است که به طور بالقوه یا بالفعل امنیت یک دارایی حساس امنیتی را به خطر بیاندازد یا در یک عملیات حساس سایبری اختلال ایجاد کند. هر چند بروز حوادث امنیت سایبری امری بدیهی بوده و حفظ امنیت مفهومی نسبی تلقی می‌گردد، تمام سازمان‌ها ضمن پیشبینی تمهیدات امنیتی لازم، می‌بایست آمادگی و چابکی لازم را برای واکنش سریع نسبت به این حوادث داشته باشند. اطلاعات، با ارزش ترین سرمایه‌ی کسب و کار‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌آید و واکنش مناسب و بهنگام نسبت به بروز حوادت امنیتی سایبری می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر مدیریت منطقی خطر بوجود آمده ، به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از نقض امنیت و نشت اطلاعات، کاهش محسوس عوارض مادی- اعتباری ناشی از بروز حادثه داشته باشد.
در این راستا گروه واکنش سریع به رخداد های اضطراری کامپیوتری آزمایشگاه امنیت وایت لب با هدف حفظ محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن داده‌ها، اقدام به ارائه‌ی راهکار های سریع، بهنگام و عملیاتی در مواجهه با حوادث امنیتی می‌کند.
مراحل انجام آزمون نفوذ پذیری
 مراحل انجام آزمون نفوذ پذیری آزمایشگاه امنیت وایت لب
برای ثبت درخواست و بررسی متخصصین اطلاعات خود را تکمیل و ثبت کنید