بررسی امنیت و نفوذپذیری وب سایت به صورت اتوماتیک بررسی امنیت و نفوذپذیری وب سایت به صورت اتوماتیک

بررسی امنیت و نفوذپذیری وب سایت به صورت اتوماتیک
آزمون نفوذپذیری برنامه تحت وب یا آزمون نفوذ (به انگلیسی: Web Application Penetration test) آزمونی جهت شناسایی راه های نفوذ احتمالی و تخمین تقریبی میزان امنیت یک برنامه تحت وب (عموماً وب سایت) است که با شبیه‌سازی حملات یک مهاجم (هکر) صورت می‌گیرد. در این روش وب سایت و دیگر اجزای (در دسترس) آن شامل زیر سیستم ها و کتابخانه های استفاده شده به جهت داشتن آسیب پذیری های شناخته شده و راه های نفوذ بالقوه آزمون شده و سپس اقدام به رفع مشکلات امنیتی می‌شود.
وب‌سایت‌ها (شخصی-خبری-فروشگاهی-دولتی و ...) ، شبکه‌های بانکی، فایل‌سرورها، ارایه‌دهندگان پست‌های الکترونیک ، خدمات مالی و سایر سیستم‌هایی که از طریق شبکه خدمات ارائه می‌دهند و با اطلاعات مهم و حساس سر و کار دارند نمونه‌ای از سیستم‌هایی هستند که اطمینان از نفوذناپذیری قبل از شروع فعالیت، شاخصه حیاتی در آنها به شمار می رود و انجام آزمون‌های نفوذ یکی از را‌ه‌های دستیابی به این مهم خواهد بود.
یکی از خدمات آزمایشگاه امنیت وایت لب انجام آزمون نفوذ به صورت اتوماتیک روی وبسایت شماست. در این فرآیند تعداد قابل توجهی از آسیب‌پذیری‌های شناخته شده مورد بررسی قرار می‌گیرند و درصورتی که وبسایت شما از نظر امنیتی مورد تهدید یا دارای نقطه ضعفی باشد، آزمایشگاه امنیت وایت لب موارد یافته شده را در قالب گزارش های مقدماتی، فنی و تکمیلی به مدیر وبسایت ارائه می‌کند.
مشاهده طرح های بررسی امنیت و نفوذپذیری وب سایت به صورت اتوماتیک
مراحل انجام آزمون نفوذ پذیری
 مراحل انجام آزمون نفوذ پذیری آزمایشگاه امنیت وایت لب